Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

Onze nieuwe partner

Onze nieuwe partnerLieve mensen, nogmaals de allerbeste wensen en het is helemaal gelukt. We hebben al de nodige papieren en de renovatie is praktisch klaar, mede door de geweldige medewerking van de plaatselijke overheid, de mensen hier uit de dessa en onze nieuwe partner, Yayasan Fofindis Indonesia.
Om diverse redenen hebben wij besloten niet meer samen te werken met stichting Fosdis Indonesia. De geschiedenis en het jaarverslag 2011 kunnen jullie lezen op onze website.

Het bestuur van Fofindis bestaat uit drie jonge, zeer betrokken en inventieve mensen met een uitstekende lange termijn visie over hoe het Fosdis projekt naar zelfstandigheid kan worden geleid. Dit vervolg-projekt is zeer professioneel en duurzaam opgezet. "Onze Muji", nu trainer bij onze nieuwe partner, heeft inmiddels samen met de voorzitter de selectie-gesprekken gevoerd voor groep vijf.

Muclis, een van onze "vogelkooiboys" uit groep drie, is in opleiding als assistant-trainer en gaat straks Muji bijstaan.

Voor Yayah hebben we nog geen duidelijke funktie binnen het geheel, maar zijn positieve en opgewekte karakter is erg waardevol als voorbeeld voor de andere gehandicapte jongeren. Ondanks zijn zeer zware handicap lacht hij altijd en is zeer optimistisch, creatief en motiverend. Dat was heel anders toen hij binnen kwam en is nu een sprankelend bewijs dat het Fosdis-concept uitstekend werkt.
Hij en Muclis krijgen samen een eigen woonruimte op het terrein. Afgesproken is, dat ze wel hun eigen nasi bij elkaar moeten verdienen.

Eind februari is de "grand opening" van het Fosdis/Fofindis projekt. Het bestuur is al druk doende om adressen te verzamelen van belangrijke personen, politici en instellingen die zich bezighouden met gehandicapten. De universiteiten die vaak vrijwilligers leveren, kranten en de plaatselijke radio- en tv-stations. Alles en iedereen die van belang kunnen zijn voor de toekomst van het projekt. En natuurlijk onze jongeren uit de eerste vier groepen.

Het nieuwe bestuur heeft zichzelf o.a als taak opgelegd om Fofindis Indonesia in een korte tijd zo veel mogelijk bekendheid te geven. Ik laat ze lekker hun gang gaan, het gaat prima zo.
Jullie zijn natuurlijk ook van harte welkom al is het niet echt om de hoek.

Groetjes,
Ton van der Weij
Jogjakarta.