Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

Eigen produktie

Eigen produktieHet is momenteel een stuk rustiger in het complex. Zes van de tien jongeren zijn op jobtraining in een bedrijf. Ze worden s'morgens weggebracht en zijn s'avonds weer op honk.
De eigenaar van het bedrijf is een erg sociaal voelend mens en wil ze, als de jobtraining goed gaat, alle zes een vaste baan geven. De andere vier is een wat ander verhaal. Yanti is nog lang niet zover en voor het meisje met de evenwichts stoornis kunnen wij verder niets meer doen. Daar is een ander specialisme voor nodig.

Budi, de knul waar ik al eerder over schreef, is een zeer pientere en creatieve jongen. Zijn speciale handicap maakt het erg moeilijk voor hem om werk te vinden. Ook voor Sla2014-03-19 Eigen produktiemet, een knul in een rolstoel, is het moeilijk. Een aardige en goedwillende jongen maar door zijn handicap is hij wat aan de trage kant. We hebben hierover uitgebreid overleg gehad en besloten dat ze voorlopig kunnen blijven.

Door met een eigen produktielijn te starten kunnen we twee doelen bereiken. Geld voor het project verdienen en de moeilijk plaatsbare jongere een job binnen de stichting bieden. Voor een geringe vergoeding plus kost en inwoning. Er zijn al een aantal dingen in ontwikkeling maar nog in het beginstadium. Opvouwbare boodschappentassen, hoesjes voor brillen of mobieltjes en tissue-houders.

Voor de koelhouders op de foto, wordt door het bestuur hier druk gewerkt aan een marketingplan. Toen ik er mee aankwam keken ze elkaar meesmuilend aan, weer zo'n idee van malle witkop.
Ook wordt er gezocht om hier goederen in consignatie te kunnen maken. Dit allemaal kost wel extra geld, daarom wil ik toch weer een beroep op jullie doen. Jullie weten dat iedere euro welkom is en op de juiste manier wordt gebruikt. Ik geef hier het banknummer en vraag jullie om een klein bedragje, mag ook groot zijn hoor, over te maken om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. NL71 ING B0004837393 ten name van Stichting Fosdis te Woerden.
Onze jongeren en de hele staf hier zullen heel erg dankbaar zijn als we door jullie steun verder kunnen met alle ontwikkelingen.
"Tidak ada uang yang dilemparkan sia-sia" oftewel er wordt hier geen geld over de balk gesmeten.

Eind maart zijn de trainingen afgelopen en in april komt er weer een nieuwe groep. Er zijn momenteel al twaalf aanmeldingen de nog getest zullen worden. We gaan lekker door.

Groetjes,
Ton van der Weij,
Jogjakarta.