Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

EkonomisEkonomis

Een woord wat hier te pas en vooral te onpas wordt gebezigd.
Als iets geld kost is het ekonomis om het niet of anders te doen.
Over de consequenties op langere termijn wordt niet nagedacht.

We hebben zeven naaimachines in het project en toen ik er pasgeleden kwam, kreeg ik te horen dat ze allemaal rusak, stuk, waren.
Al iemend voor de reparatie gebeld? Ja, ergens in het noorden van de stad maar die kwam niet, was niet ekonomis.
Ben er zelf maar achteraan gegaan en in twee dagen waren ze allemaal gerepareerd en weer operationeel. Voor slechts acht euro.
Heb de man gelijk gezegd dat hij iedere zes maanden de machines moet nakijken. Keek me aan also hij het in Jakarta hoorde donderen. Legde hem uit dat het meer ekonomis was dan wachten tot ze stuk waren.

Een van onze kruksters, mbak Wati, kwam vragen of ik voor rubber doppen voor haar krukken kon zorgen, die waren helemaal versleten.
Ben zo’n twintig winkels afgeweest waar ze krukken verkopen, maar nergens losse doppen te koop.
Op mijn vraag waarom niet, kwam weer dat woord, niet ekonomis, moet maar nieuwe krukken kopen.

Niet ekonomis voor wie? Niet voor de mensen die ze nodig hebben nee, voor de winkels wel.
Laat ze nu maar uit Nederland meebrengen, lijkt me meer ekonomis.

Vrachtwagens worden idioot hoog opgeladen, want dat is meer ekonomis dan twee keer moeten rijden.
Dat hierdoor elektra- en telefoonkabels die over de weg hangen worden stukgereden en gerepareerd moeten worden, denkt men niet aan.
Dat een hele kampong mati lampu heeft, zonder stroom zit, jammer dan.

Heb hier mensen van de stichting Pertolongan, Hulp, uit Voorschoten op werkbezoek gehad. Een uiterst aangename ontmoeting met deze positieve mensen.
Heb hen uitgelegd dat ik een soort sociale werkplaats voor gehandicapte jongeren wil opzetten om het project meer zelfstandig te maken. Ekonomis toch?
Ze waren zeer onder de indruk en enthousiast en hebben beloofd dit idee te zullen steunen. Heb een bedrijfsplan opgesteld dat ze in Nederland nu promoten.
Geweldige fijne mensen, Marlies en John.

Het plan staat ook op de website, zodat jullie het kunnen lezen en zo mogelijk ondersteunen. (Bedrijfsplan sociale werkplaats Fofindis.pdf)

Ik kan er wel om lachen, van al dat geklets over ekonomis of niet. Ga maar gewoon door op mijn Nederlandse manier van werken hier.

Oh ja, donaties aan Fosdis zijn van de belasting aftrekbaar, dat is pas ekonomis toch.

Groetjes,
Ton van der Weij,
Jogjakarta.