Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

HET CONCEPT

Ons project voor jonge mensen met een handicap is zeer uniek in Indonesië.
De psycho-sociale benadering van de problemen van jonge mensen met een handicap maakt het mogelijk om een aangepast programma voor elke jongere te creëren.

De belangrijkste problemen van jongeren met een handicap in Indonesië:

  1. Gebrek aan zelfvertrouwen.
  2. Gebrek aan zelfrespect.
  3. Gebrek aan onderwijs.
  4. Gebrek aan zelfkennis en zelfacceptatie.
  5. Gebrek aan kennis over hun vaardigheden.
  6. Onzekerheid over hun toekomst perspectieven.
  7. Gebrek aan kennis van de problemen van gehandicapten bij ouders, familie en de Indonesische maatschappij.


De psycholigische kant van deze problemen hebben een enorme impact op het functioneren van de gehandicapte jongeren. Deze kant wordt meestal ernstig verwaarloosd, waardoor de jongeren zich inferieur, dom, schuw, waardeloos en niet geaccepteerd voelen.

Samen met de sociaal-psycholoog Frans Agerbeek en zijn pupil, onze trainer Muji Kusnanto, hebben wij een concept ontwikkeld dat deze jongeren leert om zelfstandig, zelfbewust en met zelfvertrouwen in de samenleving te kunnen overleven. Het concept houdt een aantal zeer intensieve trainingen in, die door elkaar worden gebruikt. Tijdens de trainingen wordt er zorgvuldig geobserveerd om de individuele mogelijkheden van de jongeren naar boven te halen en die uit te bouwen.

DE TRAININGEN:

Assertiviteit.
Het leren communiceren, uiten van hun gevoelens, geven van hun mening en zich kunnen verdedigen tegen alle vormen van discriminatie die ze in de maatschappij tegen komen.

Zelfkennis en zelfacceptatie.
Het leren relativeren van hun handicap en het naar boven halen wat ze allemaal wel kunnen.
Motivatie.
Het bevorderen van het bewustzijn dat zij normale en waardevolle leden van de maatschappij zijn.

Groeps-therapie.
Het leren samenwerken, lachen om elkaars handicap, het herkennen van verschillen en overeenkomsten, het voelen dat zij niet alleen staan en het elkaar aanmoedigen. Hier worden ook de onderwerpen als trouwen, kinderen krijgen en erfelijkheid behandeld.

Algemene vaardigheden.
Het leren schrijven van een CV, sollicitatiebrieven en arbeidsovereenkomsten, het aanvragen van ID-kaarten, rijbewijs, certificaten enzovoort. Ook algemene (wereld)kennis en het geven van interviews wordt hier behandeld.

Marketing en management.
Het leren opzetten van een eigen bedrijf, het maken van een business-plan,reklame maken, het continueren en het aanvragen van een micro-krediet.

Jobtraining.
Alle jongeren nemen deel aan een vorm van job-training. Het vak op zich is van minder belang, het gaat hier om het leren samenwerken met anderen, te voelen hoe het is om als normaal mens te worden gezien en behandeld.

Ouders/familie training.
Aangezien gehandicapte jongeren 300% meer inzet moeten hebben om te overleven in de maatschappij, is de steun van ouders en familie van het allergrootste belang. Tijdens de training is er een "ouder/familiedag", meestal na de 5de maand, die wordt verzorgd door de jongeren zelf. De ouders/familie krijgen uitleg en korte trainingen om hun schuldgevoel te elimineren en meer begrip te laten krijgen voor hun kinderen met een handicap.

Hulp en hulpmiddelen.
Tijdens de trainingen wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als boeken, kranten, voorlichtingsfilms, dvd's en allerlei soorten spellen. Er wordt gebruik gemaakt van hypnotherapie, klinische- en sociaal-psychologie, vaak verzorgd door vierdejaars studenten van de universiteit, die als vrijwilligers bij het project zijn betrokken. Waar nodig zal ook voor bijscholing worden gezorgd.

Ons concept is een "levend" concept en kan na monitoring en evaluatie steeds worden bijgesteld.