Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

fofindis wit

Het projekt en de duurzaamheid

De stichting Fosdis Nederland streeft er naar om haar nieuwe partner in Indonesië, stichting Fofindis, binnen afzienbare tijd (2 tot 5 jaar) minder afhankelijk, maar liefst geheel onafhankelijk te laten worden van sponsors/donateurs. Alleen dan is een dergelijk project zinvol en duurzaam.

Het "nieuwe" Fosdis

Fosdis is samen met Fofindis een nieuwe weg ingeslagen, op weg naar onafhankelijkheid, zekerheid en continuiteit voor het projekt.
Voor het projekt worden momenteel diverse mogelijkheden en idéeen onderzocht om de continuiteit straks te kunnen garanderen.
Er wordt gewerkt aan het opzetten van een aantal produktie-lijnen, o.a. voor houtsnijwerk, kleding, vogelkooien en snacks.

Onze man in Indonesië is al geruime tijd bezig speciale recepten voor snacks te ontwikkelen, die in de temperatuur daar gemaakt kunnen worden. Je kunt de gehandicapte jongeren namelijk moeilijk in een te koele ruimte laten werken.

Het idee is dus niet alleen het generen van vaste inkomsten, maar is gelijkertijd ook een jobtrainings-/werkgelegenheidsprojekt voor de gehandicapte jongeren.
Tevens wordt er bekeken of een atelier voor lokale en/of buitenlanse kledingproduktie tot de mogelijkheden behoort.

De mogelijkheden van de nieuwe lokatie

Naast alle ellende tijdens de vulkaanuitbarsting van de Merapi is dit de tweede reden dat er is gezocht naar een nieuwe lokatie.
De gevonden lokatie, een leegstaande school in Bantul, een dorp vlak bij Jogjakarta, biedt geweldige mogelijkheden voor de toekomst van het project.

duurzaamheid

Buiten de grote hoeveelheid ruimte heeft het bestuur van de dessa in Bantul, te kennen gegeven graag te willen mee- en samenwerken aan dit sociale projekt.
De school ligt aan een verharde weg en is goed bereikbaar.
Uitgebreide bijzonderheden over dit nieuwe onderkomen zijn te vinden op de website.

Website, www.fosdis.com

De nieuwe website wordt zeer goed up to date gehouden en daar worden ook steeds de laatste nieuwe ontwikkelingen vermeld. Hij is in drie talen, Nederlands, Engels en Indonesisch, en biedt dan ook zeer goede mogelijkheden om nationale en international afnemers te vinden.

De financiering.

Al met al wordt er hard gewerkt aan de continuiteit van het nieuwe Fosdis projekt .
Het enige wat nog ontbreekt zijn de financiéle middelen om dit mogelijk te maken, ± € 20.000,=
Het gaat hier om een eenmalige financiering, daarna zal Fofindis geheel zelfstandig verder kunnen.
Uiteraard zal Fosdis Nederland het project blijven volgen en steunen.