Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

Hoe doen we dat?

Fosdis wit

zamelt het nodige geld in om het haar Indonesische partner,

fofindis wit

mogelijk te maken, de doelstellingen van Fosdis te bereiken.

Het bestuur van stichting Fosdis Nederland doet dat o.a. door:

A. Het organiseren van een veiling.
B. Het assisteren bij feesten en parijen waarvan de opbrengst naar het Fosdisproject gaat.

Hoe doen we dat1       Hoe doen we dat2

C. Het organiseren van concerten ten bate van het Fosdisproject.

Hoe doen we dat3

D. Het wereldwijd benaderen van charitatieve organisaties.
E. Het benutten van alle mogelijkheden die zich voordoen.

Ook voor de nodige publiciteit wordt gezorgd, o.a. door de maandelijkse
columns over het project in de Woerdense Courant, verzorgd door de adviseur
van Fosdis Nederland in Indonesië, Ton van der Weij.
Deze columns zijn ook na te lezen op de website.

Het bestuur van de stichting Fosdis Nederland en haar vrijwillige
medewerkers ontvangen voor hun werk geen enkele vergoeding.

Alle baten gaan volledig naar het Fosdisproject.