Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

Hoe werkt de stichting Fosdis Nederland

Nadat was gebleken dat er zonder goede contròle vanuit Nederland geen
open en transparant beleid werd gevoerd, heeft de stichting Fosdis
Nederland besloten om het project voort te zetten met een nieuwe lokale
partner, de stichting Fofindis Indonesia.
Om de donatiegelden zo juist mogelijk aan het Fosdisprojekt te kunnen
besteden is er een struktuur ontwikkeld met zeer duidelijke en heldere
omschrijvingen van rechten en plichten van de beide besturen en hun
adviseurs.
Via notariéle akte is geregeld dat de zeggenschap over de donorgelden in
handen blijft van Fosdis Nederland en haar adviseur in Indonesië.

Fosdis wit

Fondsenwerving en financiéle ondersteuning van het project.


Adviseur en controleur in Indonesië.

fofindis wit

 ⇓

Uitvoering en dagelijkse leiding van het project.


Trainer(s)
Operationele uitvoering.


Raad van toezichthouders.
Mevrouw Mr. Switi Astari, rechter, gespecialiseerd in corruptiezaken
en mevrouw Mr. Ema , sociaal advokaat.
Alle omschrijvingen van de rechten en plichten zijn getoetst aan de
Indonesische wetgeving betreffende NGO’s, sociale non-profit
organisaties en notarieel vastgelegd.