Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

Naamregistratie

De naam, stichting Fosdis Nederland, is op 13 december 2005, notarieel vastgelegd en geregistreerd bij het Nederlands Registratiekantoor in Den Haag, Nederland en bij de Kamer van Koophandel in Utrecht, Nederland, onder nummer 30210057.

 

Ondertekening akte van oprichting

 

 

Het ondertekenen van de oprichtingakte van Stichting Fosdis Nederland.
Staand: Notaris Gerrit Warning.
Zittend van links naar rechts:
Ton van der Weij, oprichter, Marijke Veen, secretaris, Tjeerd Homsma, penningmeester en Mieke Veenstra, voorzitter.