Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

Het unieke van het Fosdis concept.

In het sultanaat Yogyakarta, een kleine provincie op midden Java, zijn een paar stichtingen aktief die lichamelijk gehandicapten als doelgroep hebben.
De stichtingen verschillen duidelijk in hun concrete doelstellingen en werkwijzen.
De een geeft korte cursussen, de ander richt zich vooral op de rechtsverhoudingen overheid en gehandicapte.
De activiteiten van de bestaande stichtingen zijn absoluut niet voldoende om de gehandicapte jongere zelfstandig te laten functioneren in de maatschappij.
In de Indonesische samenleving worden gehandicapten openlijk afgewezen en gediscrimineerd.
Schaamte en veroordeling van de handicap als een straf van hogerhand, zadelen de ouders op met een enorm schuldgevoel.
Als er bijvoorbeeld bezoek komt worden de kinderen weggestopt en dit heeft een enorme impact op een kind.
Geen zelfvertrouwen en zelfrespect, minderwaardigheidsgevoelens, verlegenheid, angst, schuwheid, geen sociale vaardigheden en contacten.

De stichting Fosdis Nederland en haar Indonesische partner Fofindis richt zich op de jongeren die al enige activiteiten bij een van de diverse stichtingen hebben gevolgd maar zeker nog niet zelfstandig kunnen functioneren.
Het hoge percentage zelfdoding komt juist in deze groep veel voor, omdat de kinderen na een veel te korte begeleiding teruggezet worden in een voor hen zo vijandige maatschappij.
Na een strenge test, waaruit o.a. doorzettingsvermogen en motivatie moeten blijken, kan een jongere aan het programma deelnemen.
Dat houdt in dat de jongere voor kortere of langere tijd, samen met andere gehandicapte jongeren, een huishouden moet runnen met een minimaal budget.
De jongeren zijn geheel zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten zoals inkopen doen, koken, wassen, strijken, schoonmaken en andere huishoudelijke bezigheden.
Overdag volgen zij een gevarieerd programma, gericht op zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfacceptatie, verantwoordelijkheid, assertiviteit, informatieverwerving en verwerking, kritisch denken, communicatieve vaardigheden, samenwerking, conflicthantering en uithoudingsvermogen, vaardigheden die juist zij zo nodig hebben in de maatschappij.
Daarnaast zullen vaardigheden, die zij mogelijk al in enige mate bezitten, worden uitgediept en verbeterd, ook dat is een onderdeel van het Fosdis concept.
Iedere 3 maanden vindt er een evaluatie plaats om te zien of er in bepaalde gevallen anders of aangepast moet worden gewerkt.

Dit totaalplaatje maakt het Fosdis/Fofindis projekt zo uniek.

Het houdt pas op als de jongere, geheel zelfstandig, als een volwaardig mens de maatschappij in kan, wil en durft.