Netherlands_flag  United_Kingdom_flag  indonesia

Waar het mee begon

tissueboxTeakhouten tissue boxJaren geleden kocht ik deze teakhouten tissue box, gemaakt door gehandicapte jongeren in Indonesië. Ik heb hen opgezocht en raakte zeer betrokken met het miserabele lot van hen.
Door de cultuur en het zeer beperkte inzicht wordt een handicap gezien als een straf van hogerhand en een forse aanslag op het gezinsbudget.
Enkele maanden in een revalidatiecentrum is amper genoeg om hen met hun handicap te leren omgaan, laat staan te accepteren en er mee te leven. Het percentage zelfdoding in deze groep jongeren is dan ook erg hoog, tussen de 40 en 50 procent.
Met een goede opvang een begeleiding zoals Fosdis hen geeft, kunnen de meeste van hen een zeer goed, waardevol en volwaardig bestaan opbouwen in de Indonesische maatschappij.
Dit is ook uiterst belangrijk voor de emancipatie en acceptatie van gehandicapten in Indonesië.
De tissue box is nu voor € 15,= te koop bij Betsy van der Weij, Telefoon 0348 741 123 .

De opbrengst gaat naar het Fosdis project.

Ton van der Weij, Jogjakarta, Indonesië.